86% Dank en zegt voort!

Annemiek op bezoek bij haar man Lejo. Hij woont in een verpleeghuis op een afdeling voor jonge mensen met dementie.