Bestel het boek
MIST-partners van jonge mensen met dementie in beeld

Het boek MIST partners van jonge Mensen met dementie in beeld is te bestellen door
24,50 euro + 4,35 euro verzendkosten (totaal 28,85 euro) over te maken met vermelding van uw naam en adres op 

NL22 INGB 0003 5750 44 ten name van Ontwerp Tineke Reijbroek onder vermelding van MIST.

Wij sturen het boek dan naar u toe.

Buiten Nederland en bij bestelling van meerdere boeken gelden andere verzendkosten. 
Mail ons voor het verzendbedrag.

Je Kunt Alzheimer Alleen maar aan
als je Heel veel van iemand Houdt