Erik Gerritsen

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS over MIST

Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van het ministerie van VWS, was tijdens de openingsbijeenkomst van de foto-expositie van MIST op 16 april de gespreksleider.

Hij opende ook de foto-expositie van MIST in het ministerie.