Gesproken versie van MIST

Nu is er ook een gesproken versie van het boek MIST partners van jonge mensen met dementie in beeld.
Speciaal op cd-rom voor Bibliotheekservice Passend Lezen geproduceerd, voor mensen met een visuele of andere leeshandicap.