Alzheimer Nederland en MIST

Herman N.A. Post over MIST

MIST is geschreven vanuit de “harde realiteit” Het laat het hart van de partner van iemand met dementie op jonge leeftijd spreken. Het laat de liefde, woede en verdriet zien. MIST geeft inzicht in het leven met dementie en geeft andere partners die voor het zelfde staan steun en vertrouwen. MIST laat ook de leegte zien die er ontstaat, beschrijft het belang van de eigen regie van de persoon met dementie. MIST kleurt het leven van een jong gezin en gaat over grote zaken en kleine zaken, maar beide zijn relevant. Het geeft een beeld van de uniciteit/ieders eigen verhaal, de lange weg naar de diagnose, het levenspad en het pad naar het levenseinde. Hiermee is het echt en oprecht. Ik heb veel bewondering voor de partners/geïnterviewden die zo open hun eigen verhaal met de lezer willen delen. De indrukwekkende foto’s doen de mist soms vergeten. De beelden nemen je mee en houden je vast.

MIST vertelt over de onmacht en de kracht, zowel in de dagelijkse dingen als ook in relatie tot familie en vrienden. Het doolhof en bureaucratie waar mensen ongevraagd in terecht komen en die vaak niet helpend is aan het geven van houvast. MIST vraagt aandacht voor de partners en gezinnen van mensen met dementie op jonge leeftijd. Ik spreekmijn hoop uit dat de aandacht van een ieder die MIST leest en in zich opneemt, inclusief beleidsmakers en zorgbestuurders echt en oprecht is, zodat de mist kan optrekken en dat er geluisterd wordt naar de verhalen en de wensen van partners en van jonge mensen met dementie. En dat zij de steun ontvangen die bij hen passend is.

Herman N.A.Post,
programmamanager Dialoog en Landelijke hulp bij Alzheimer Nederland