MIST blijven ondersteunen

Er komen vragen binnen van mensen die MIST nog willen ondersteunen na de crowdfunding.
Die mogelijkheid is er.
Giften zijn welkom op rekeningnummer
NL92 RABO 0314239405 ten name van MIST Tilburg