MIST en de Udense Uitdaging

De Udense Uitdaging gaat MIST ondersteunen.