Oproep deelname boek MIST

We zijn begonnen om deelnemers voor het boek MIST te zoeken en te selecteren.
Daarvoor hebben we een oproep geplaatst op het forum van Alzheimer Nederland.
Belangstellenden kunnen kijken op onderstaande link.

forum.alzheimer-nederland.nl