Persbericht MIST

Persbericht MIST

MIST partners van jonge mensen met dementie in beeld

De man van Tineke Reijbroek uit Uden kreeg dementie op jonge leeftijd. Hij is in 2015 overleden. Tineke vond tijdens zijn ziekteproces nauwelijks informatie over dementie op jonge leeftijd. Daarom realiseerde zij samen met Dorris Duurland (sociaal fotograaf) het project MIST partners van jonge mensen met dementie in beeld, bestaande uit een boek en een bijbehorende foto-expositie.

In het boek MIST vertellen partners van jonge mensen met dementie hun verhaal. Vijftien ervaringsdeskundigen in beeld en aan het woord. Ze vertellen over zichzelf, over hun geliefde met dementie, over hun gezin, hun onmacht, hun strijd, hun verdriet, hun zorgen om inkomen, … Hoe heeft de ziekte dementie hun leven beïnvloed en wat heeft hen het meeste geraakt. Een indringend document dat inzicht geeft in de wereld van gezinnen van jonge mensen met dementie. MIST is een bron van informatie, voorlichting, herkenning en troost.

Alzheimer Nederland, kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd en Dr. Marjolein de Vugt hebben zich aan MIST verbonden. Rob Vrolijk heeft de interviews geschreven en de foto’s zijn van Dorris Duurland. De boekpresentatie van MIST vindt in besloten kring plaats. Tijdens de expositie zijn de portretten van de deelnemers uit het boek te zien in de tuinkamer van de Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 44 in Uden, op zaterdag 23, zondag 24, woensdag 27, zaterdag 30 september en zondag 1 oktober, van 14.00 tot 17.00 uur. Dorris Duurland en Tineke Reijbroek zijn tijdens de openingstijden aanwezig.
Vanaf oktober reist deze expositie door het land om aandacht te blijven vragen voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het boek MIST is te koop tijdens de expositie en vanaf 22 september bij Boekhandel Bert van der Heijden. Ook kunt u 24,50 euro + 3,95 euro verzendkosten over maken op NL92 RABO 0314 2394 05 ten name van MIST Tilburg met vermelding van je naam en adres. Het boek wordt dan naar je opgestuurd.

Met dank aan BrabantZorg en Stichting Kruisherenkapel voor het gebruik van deze mooie locatie.