Thed van Kempen over MIST

Te lang was dementie uitsluitend in beeld in samenhang met hoge leeftijd. Het leek alsof dementie bij jonge mensen niet bestond. Dementie op een leeftijd en in een levensfase waarin dat eigenlijk niet thuis hoort bestaat wel degelijk en heeft grote gevolgen. Niet de ziekte zelf, maar de kwetsbaarheid, twijfel, frustratie, ontkenning en onduidelijkheid, komen inbeeld. Voor velen is het vaak een eenzame zoektocht naar een luisterend oor, begrip en erkenning. Wie kun je het beter laten zeggen dan de ervaringsdeskundigen bij uitstek?: de partners.

MIST brengt de leefwereld van jonge mensen met dementie hun partners en/of kinderen in beeld. MIST zou gelezen moeten worden door elke hulpverlener die zorg en begeleiding voor jonge mensen met dementie op zich neemt en door alle familieleden, vrienden en kennissen die geconfronteerd worden met dementie onder de 65 jaar in eigen kring.

Thed van Kempen,
voorzitter bestuur Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd